Bhagavad Gita Telugu

నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం
న చైవ సుకృతం విభుః |
అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం
తేన ముహ్యంతి జంతవః ||

తాత్పర్యం

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: జీవుల పాపము లేదా పుణ్యకర్మలు ఏ విధంగానూ భగవంతుడిచే ప్రభావితం చేయబడవు. ప్రాణుల జ్ఞానం అజ్ఞానముతో కప్పివేయడం వలన భగవంతునికీ, పాపపుణ్యాలకీ మధ్య బంధం ఉందనే భ్రమకు లోనగుతున్నారు.

ఈ రోజు రాశి ఫలాలు – Today Horoscope in Telugu
ఈ రోజు పంచాంగం వివరాలు – Today Panchangam in Telugu
ఈ వారం రాశి ఫలాలు – Weekly Horoscope in Telugu
ఈ సంవత్సరం రాశి ఫలాలు – Yearly Horoscope in Telugu