శ్రీ భాగవతం

191   Articles
191

పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు సరళమైన తెలుగులో శ్రీ భాగవతం కథలని చదివి తెలుసుకోండి.

Sri Bhagavatam – Gandhari’s intolerance towards Krishna and curses Yadavs శ్రీమహావిష్ణువు నివాసమైన వైకుంఠం ద్వార పాలకులుగా ఉన్న జయవిజయులు, సనకసనందనుల శాపం కారణంగా హిరణ్యాక్ష .. హిరణ్యకశిపులుగా, రావణ కుంభకర్ణులుగా, శిశుపాల దంతవక్త్రులుగా జన్మిస్తారు. వరాహావతారంలో హిరాణ్యాక్షుడిని…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Lord Rama’s incarnation ends ఒక రోజున రాముడి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు .. ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చర్చించడానికి వచ్చానని చెబుతాడు. దాంతో రాముడు ఆయనను ఒక ప్రత్యేక మందిరానికి తీసుకెళతాడు. తాము మాట్లాడుకునే…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Sita leaves everyone and goes to her mother Bhudevi రాముడితో యుద్ధానికి లవకుశులు సిద్ధమయ్యారనే విషయం తెలిసి, సీతాదేవి ఆందోళన చెందుతుంది. వాల్మీకి ఆశ్రమం నుంచి పరుగు పరుగునా అక్కడికి చేరుకుంటుంది. రాముడితో యుద్ధానికి…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Sita arrives at Valmiki ashram అడవులలో ఒంటరిగా వదిలివేయబడిన సీతాదేవి, వాల్మీకి మహర్షి కంటపడుతుంది. గర్భవతిగా ఉన్న సీతాదేవిని తన ఆశ్రమానికి తీసుకుని వస్తాడు. “లోక పావని” పేరుతో ఆశ్రమవాసులకు పరిచయం చేస్తాడు. ఆమెను కంటికి…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Lakshmana drops Sita in the forest శ్రీరాముడు తన పరిపాలన ఎలా ఉంది? ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు? అనే విషయాలను రహస్యంగా తెలుసుకోవడం కోసం గూఢచారులను నియమిస్తాడు. రాజ్యమంతా తిరిగి వాళ్లు తాము విన్నవి .. చూసినవి…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Battle of Rama Ravana .. Coronation of Sri Rama రావణుడు తన సైన్య సమూహాలను .. సోదరుడిని .. కుమారులను కోల్పోతాడు. తన వాళ్లంతా తనని విడిచి వెళ్లడంతో ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు. అయినా రాముడితో…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Building a bridge .. Hanuman brings mountain for Sanjeevini plant రామలక్ష్మణులు .. వానర సమూహాలతో సముద్ర తీరానికి చేరుకుంటారు. సముద్రం ఎలా దాటాలా అనే విషయాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తారు. సముద్రుడిని దారి…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Hanuman’s warning to Ravana రావణుడు .. హనుమంతుడిని పరిశీలనగా చూస్తాడు. ఎవరు నువ్వు .. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? ఎందుకు లంకానగరంలోని వనాలను ధ్వంసం చేస్తున్నావు? అని అడుగుతాడు. తాను శ్రీరాముడు పంపించగా వచ్చిన దూతననీ…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Lord Hanuman finds Seetha whereabouts. రాముడు తనకి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు .. ఇక రాముడికి తాను ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలని సుగ్రీవుడు భావిస్తాడు. అనేక ప్రాంతాల నుంచి వానర సమూహాలను రప్పిస్తాడు. వానర సమూహాలను…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Vali gets killed .. Rama declares Sugriva as the king of Kishkinda ఋష్యమూక పర్వతంపై నుంచి రామలక్ష్మణులను చూసిన సుగ్రీవుడు, తనని సంహరించమని చెప్పి వాళ్లని వాలి పంపించి ఉంటాడని భావిస్తాడు. భయపడవలసిన…

Continue Reading