శ్రీ భాగవతం

200   Articles
200

పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు సరళమైన తెలుగులో శ్రీ భాగవతం కథలని చదివి తెలుసుకోండి.

Sri Bhagavatam – Death of Parikshith Maharaj కలికాలంలో రానున్న రోజుల్లో అధర్మం పెరిగిపోతుంది .. అవినీతికి హద్దులేకుండా పోతుంది. ఎక్కడ చూసినా అవినీతి .. అన్యాయం విలయ తాండవం చేస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఆశ్రయించి ఉన్నవారే పరిపాలకులై సాధుజనులను…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Conditions at the end of the Kali Yug కల్కి అవతారంలో స్వామి అవతరించే సమయానికి కలియుగంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయనేది శుక మహర్షి మరింతగా పరీక్షిత్ కి వివరించడం మొదలుపెడతాడు. కలియుగం చివరిదశలో మానవుల…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – An incarnation of Kalki శుక మహర్షి .. లోక కల్యాణం కోసం శ్రీమహా విష్ణువు ధరించిన అవతారాలను గురించి, ఆ అవతారలలో స్వామివారి లీలా విశేషాలను గురించి పరీక్షిత్తు మహారాజుతో చెబుతాడు. అయితే రానున్న “కల్కి”…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Sri Krishna death .. The end of the incarnation of Lord Krishna ఎప్పుడైతే పొదల చాటు నుంచి అరుపు వినిపించిందో, వేటగాడు అక్కడికి పరుగున వెళతాడు. తాను వేసిన బాణం కృష్ణుడి కాలు…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – A hunter comes chasing the deer శ్రీకృష్ణుడు ఒక వనంలోని బండకు తన తలను ఆనించి, కాలుపై కాలువేసుకుని పైపాదాన్ని ఆడిస్తూ ఉంటాడు. అదే సమయాల్లో ఒక వేటగాడు ఓ లేడిని వేటాడుతూ అటుగా వస్తాడు….

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Destruction of Yadavs యాదవులు పరస్పరం కలహించుకోవడం మొదలవుతుంది .. ఎలాంటి కారణాలు లేకుండానే వాళ్లంతా గొడవలు పడుతుంటారు. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ప్రదేశమంతా ఒక యుద్ధభూమిలా మారిపోతుంది. ఒకరిని ఒకరు హతమార్చుకుంటూ…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Sacrifice of Balarama’s body సాంబుడు తన స్నేహితులను వెంటబెట్టుకుని వచ్చి, ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుండటం కృష్ణుడు గమనిస్తాడు. విషయమేమిటని ఆయన అడుగుతాడు. మహర్షులను తాము ఆటపట్టించడం .. తమకి జరిగిన అవమానానికి వాళ్లు ఆగ్రహించడం …..

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Samba gives birth to pestle ఒక రోజున వశిష్ఠ మహర్షి .. విశ్వామిత్రుడు .. అత్రి .. అంగిరసుడు .. కశ్యపుడు .. నారద మహర్షి అంతా కూడా శ్రీకృష్ణుడి దర్శనార్థం ద్వారక చేరుకుంటారు. కృష్ణుడు…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Balarama’s concern about the extinction of the Yadav dynasty ద్వారకలో ప్రజలంతా కూడా ఎవరి పనుల్లో వాళ్లు ఉంటారు. కృష్ణుడు ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఒంటరిగా కూర్చుని ఉంటాడు. అదే సమయంలో బలరాముడు అక్కడికి…

Continue Reading

Sri Bhagavatam – Gandhari’s intolerance towards Krishna and curses Yadavs శ్రీమహావిష్ణువు నివాసమైన వైకుంఠం ద్వార పాలకులుగా ఉన్న జయవిజయులు, సనకసనందనుల శాపం కారణంగా హిరణ్యాక్ష .. హిరణ్యకశిపులుగా, రావణ కుంభకర్ణులుగా, శిశుపాల దంతవక్త్రులుగా జన్మిస్తారు. వరాహావతారంలో హిరాణ్యాక్షుడిని…

Continue Reading