రామాయణం

101   Articles
101

పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు సరళమైన తెలుగులో రామాయణం కథలని చదివి తెలుసుకోండి.

Ramayanam – 100 : End of Lord Rama avatar రాముడు తీసుకున్న నిర్ణయం లక్ష్మణుడికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందే తప్ప, ఆవేదన కలిగించదు. తన విషయంలోను రాముడు ధర్మబద్ధమైన నిర్ణయమే తీసుకున్నందుకు ఆయన సంతోషిస్తాడు. ఒకసారి శ్రీరాముడి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని…

Continue Reading

Ramayanam – 99 : Lakshmana broke rules యమధర్మరాజు చెప్పిన మాటలు అన్నీ వినేసిన రాముడు, బ్రహ్మ సూచన మేరకు తాను వైకుంఠానికి తిరిగి రాగలనని చెబుతాడు. త్వరలోనే రామావతార పరిసమాప్తం చేసి రాగలనని తన మాటగా బ్రహ్మకు చెప్పమని…

Continue Reading

Ramayanam – 98 : Durvasa angry on Lakshmana రాముడు తన దగ్గరికి వచ్చిన మహర్షిని రహస్య మందిరానికి తీసుకెళతాడు. ఆయన ఆశీనుడైన తరువాత, విషయమేమిటని అడుగుతాడు. తాను యమధర్మరాజుననీ, బ్రహ్మదేవుడి సందేశాన్ని వినిపించడానికి మారువేషంలో వచ్చానని ఆయన చెబుతాడు….

Continue Reading

Ramayanam – 97 : Lakshmana as dwarapalak లక్ష్మణుడి వెంట వచ్చిన మహర్షిని రాముడు చూస్తాడు. ఆ మహర్షి దివ్యమైన తేజస్సుతో వెలిగిపోతుంటాడు. సాధారణంగా తపోధనులు తేజస్సుతోనే ఉంటారు, కానీ ఈ మహర్షి మరింత తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. చాలా…

Continue Reading

Ramayanam – 96 : Lord Rama receives message from Brahma ఎప్పటిలానే గూఢచారుల ద్వారా తన పరిపాలనా సంబంధమైన విషయాలను గురించి రాముడు అడిగి తెలుసుకుంటాడు. ఎవరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అడుగుతాడు. తన పాలనకు సంబంధించి ఎవరు…

Continue Reading

Ramayanam – 95 : Lava Kusha goes to Ayodhya రాముడు లవకుశులను వెంటబెట్టుకుని అయోధ్య నగరానికి తీసుకువస్తాడు. లక్ష్మణుడు – శత్రుఘ్నుడు కూడా వాళ్లను అనుసరిస్తూనే వస్తారు. వాళ్లు అంతఃపురములోకి అడుగుపెడుతూ ఉండగానే, రాముడి తల్లితోపాటు ఆయన పిన…

Continue Reading

Ramayanam – 94 : Lava Kusha says bye to Valmiki maharshi రాముడి మనసును వాల్మీకి మహర్షి ఊరడిస్తాడు. లవకుశుల పరిస్థితుతిని ఆయనకి వివరిస్తాడు. పిల్లల విషయంలో సీతమ్మతల్లి తన ధర్మాన్ని ఎలా నిర్వర్తించిందనేది వివరిస్తాడు. సీతమ్మ కోసం…

Continue Reading

Ramayanam – 93 : Lord Rama sadness thinking about Sita సీతాదేవి ఒక్కసారిగా భూమిలోకి వెళ్లిపోవడం చూసి రాముడు నిర్ఘాంతపోతాడు. ప్రాణ సమానమైన సీతను అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అయినా ఎంతమాత్రం ప్రయోజనం లేకుండా పోతుంది. ఊహించని ఈ సంఘటనకు…

Continue Reading

Ramayanam – 92 : Sita goes to mother Earth రాముడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు, లవకుశులు అంతా చూస్తుండగానే సీతాదేవి భూదేవికి నమస్కరిస్తుంది. తన మనసు రాముడి పాదాలను ఆశ్రయించి ఉంటే, అనుక్షణం తను రాముడి ధ్యానంలో ఉన్నట్లయితే, తన…

Continue Reading

Ramayanam – 91 : Sita agony రాముడిని చూసిన తరువాత సీతాదేవి మనసు కుదుటపడుతుంది. సీతాదేవి కనిపించిన తరువాతనే ఎంతోకాలంగా రాముడు అనుభవిస్తూ వస్తున్న ఆవేదన నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వాళ్లిద్దరినీ అలా చూసిన వాల్మీకి మహర్షి ఆనందంతో పొంగిపోతాడు….

Continue Reading